Kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja Mi Vam stojimo na raspolaganju.

Predstavništvo u Njemačkoj


Gleiwitzer Str. 5a, 90522 Oberasbach, Germany

plamingo@bih.net.ba

0049 911 960 19 13

0049 176 10 30 80 71

0049 911 960 19 13

Uprava u BiH


Branilaca grada bb 75320 Gračanica Bosna i Hercegovina

plamingo@bih.net.ba

+387 35 708 402

+387 35 708 403